הפטיטיס B 17.03.2021

השפעת הפטיטיס B על תפקוד התאים הדנטריטים

יחסי הגומלין האבנורמליים של תאי ה-NK עם תאי ה-DCs שנגרמו עקב HBV יכולים לפגוע ביעילות התגובה החיסונית האנטי ויראלית של חולי הפטיטיס B

הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

תאי ה-NK ממלאים תפקיד מכריע בסילוק נגיפים, אך פעילותם נפגעת באופן משמעותי בקרב חולי הפטיטיס Bי(CHB). פעילותם המשותפת של תאי NK  עם תאים דנדריטים (DCs) היא הכרחית עבור תפקוד אנטי ויראלי אופטימלי של תאי ה-NK. מחקר זה בחן האם HBV עלול להשפיע על יכולתם של ה-DCs לתמוך בתפקוד האנטי ויראלי של תאי ה-NK.

מחקר זה הראה כי כאשר תאי ה-DCs האנושיים נחשפו ל-HBV, הם עודדו באופן ירוד ייצור של IFN-γ על ידי תאי ה-NK. עם זאת, הם שמרו על היכולת לעורר ציטוטוקסיות בתאי ה-NK.יHBV מנע את הבשלתם של תאי ה-DC, אך לא השפיע על ביטוי ה-HLA Class I ובכך איפשר ל-DCs לעורר את היכולת הציטוטקסית של תאי ה-NK.

מאפיינים טולרוגניים של תאי DCs, שנחשפו ל-HBV, נתמכו גם כן על ידי ביטוי מוגבר של IL-10 ושל האנזים האימונו-סופרסורי indoleamine-2, 3-dioxygenase אשר תרם לפגיעה בייצור ה-IFN-γ של תאי ה-NK בתיווך תאי ה-DC ושגשוג בהתאם לכך. HBV עלול גם לעכב את הביטוי של תת היחידות של inducible immunoproteasomeי(iP) על גבי ה-DCs.

למעשה, תאי NK יכולים לגרום לביטוי תת היחידות של iP על גבי ה-DCs, אבל בנוכחות ה-HBV הם לא הצליחו לבצע זאת כנדרש. יש לציין כי BDCA1+DCs אשר בודדו מחולי CHB היו מדוכאים פונקציונלית ולכן שינו בתורם את תגובת תאי ה-NK.

יחסי הגומלין האבנורמליים של תאי ה-NK עם תאי ה-DCs, אשר נגרמו עקב HBV, יכולים לפגוע באופן משמעותי ביעילות התגובה החיסונית האנטי ויראלית של חולי CHB.

מקור:

Pasquale CD. Et al. (2021) Hepatology. Published online.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטולוגיה,  הפטיטיס B,  מערכת החיסון
תגובות