נגיף הקורונה 05.09.2021

תחלואה נשימתית אקוטית בילדים בזמן מגיפת הקורונה

במחקר זה נמצא כי בעקבות צעדים התערבותיים ברמה הקהילתית נרשמה בשנת 2020 מגמת ירידה בתחלואה נשימתית אקוטית בילדים כתוצאה מנגיף השפעת ו-RSV

התערבויות א-תרופתיות כנגד COVID-19 השפיעו בסבירות גבוהה על הפחתת תחלואה נשימתית נגיפית אקוטית (ARIs). החוקרים ביקשו להעריך את שכיחות ה-ARIs מ-RSV ו-Influenza לפני ובמהלך מגיפת הקורונה העולמית.

המחקר נערך באופן פרוספקטיבי, רב מרכזי, מבוסס מעקב ARI באוכלוסיה, כולל ילדים אשר התקבלו למחלקה לרפואה דחופה ולמחלקות הפנימיות בשבע ערים נבחרות בארצות הברית עם התייצגות של ARI. במסגרת המחקר נאספו והוערכו דגימות מדרכי הנשימה לצורך אנליזה באמצעות בדיקות מולקולריות. החוקרים השתמשו בכלים סטטיסטיים על מנת להעריך את הקשר בין פעולות מיתון קהילתיות למספר המקרים ולפרופורציה של מקרי RSV ושפעת.

המחקר כלל 25,415 ילדים, 25% ו-14% היו חיוביים ל-RSV ונגיף השפעת, בהתאמה. החוקרים הבחינו כי ב- 2020 היתה ירידה במספר הילדים עם ARI בעקבות התערבויות קהילתיות, כאשר לא נרשמו מקרי RSV או שפעת חדשים בחודש אפריל באותה שנה. כמו כן, בהשוואה ל-2016- 2019, היתה הפחתה ממוצעת של 10.6 במספר מקרי ה-ARI לשבוע פר מרכז, וכן הפחתה של 63.9% ו-45.8% בסיכויי לתוצאה חיובית ל-RSV ונגיף השפעת, בהתאמה, בתקופת ההתערבות הקהילתית ב-2020.

החוקרים סיכמו כי בין מרץ לאפריל 2020, נרשמה ירידה מהירה במקרי ARI ובכמות היחסית של אבחנות RSV ושפעת נגיפית אצל ילדים באופן עקבי בשבע ערים שונות בארצות הברית. על פי החוקרים, תוצאות המחקר הצביעו על כך שלהתערבויות ברמת הקהילה היתה השפעה על מגמה זו.

מקור:

Zaid Haddadin et. al (2021) Pediatrics DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2021-051462

נושאים קשורים:  תחלואה נשימתית אקוטית,  מחקרים,  ילדים,  קורונה,  נגיף הקורונה,  Covid-19
תגובות